GÖZ DUŞLARI

Acil Emniyet Göz Duşları : Sıhhi tesisatlı göz duşları potansiyel olarak tehlikeli alanlarda çalışan kişilerin yakın mesafesine montaj edilmek için amaçlanmış ve tasarlanmıştır.

Müşteri Hizmetleri

GÖZ DUŞLARI MODELLERİMİZ

Göz Yüz Duşlarının ana amacı yeterli miktarda ve anında hızlı su akıntısı ile gözü zararlı maddelerin ya da ısının oluşturabileceği zararlardan arındırmaktır. Bu aşamadan sonra yaralı kişiye tıbbi bakım sağlanabilir.

  • Çalışanların yüzlerinin ya da gözlerinin herhangi bir kimyasal madde ile teması sonucu aşınma, ileri derecede kızarıklık ve tahriş, doku hasarı vb ile karşılaşabilecekleri çalışma alanlarına göz duşları yerleştirilmelidir.
  • Her çalışan çalışma alanlarındaki göz duşunun nasıl çalıştığı ile ilgili bir eğitime tabi tutulmalıdır. Göz duşları genel olarak el ile kontrol edilen bir pedal ile çalışır.
  • Göz duşları kimyasal madde ile temas anında, kimyasalın etkisinden korunmak için derhal kullanılmalıdır.
  • Gözleri kimyasal madde ile temas etmiş olan çalışanın, göremeyecek durumda olabileceği düşünülerek göz duşuna acele intikali sağlanmalıdır.
  • Kimyasala maruz kalan çalışanın göz kapaklarının kapalı kalma eğilimi düşünülerek, göz kapakları açık tutulmalıdır ve kimyasalın tamamen temizlenmesi için suyun göze teması sağlanmalıdır.
  • Çalışanlara verilen eğitimler, göz kapaklarının açık tutulması, gözün su akarken en iyi şekilde arınabilmesi için göz küresinin hareket etmesi gibi konuları da içermelidir.

Göz duşu ve vücut duşu aynı anda kullanılabilir.