Acil Emniyet Duşlarımız Dünya'da yayınlanmış iki standart kriteri göz önünde bulundurularak imal edilmiştir.
1 - ANSI Z.358-1.2009
2 - EN 15154-1 , EN 15154-2
Her iki Standart gereği olarak Üretici firma ; montaj , bakım ve kullanım gibi önemli konularda
kullanıcıyı bilgilendirmek durumundadır. Amacımız sadece standartların gereğini değil bu konudaki
tüm birikimlerimizi kullanıcılarımız ile paylaşmaktır.
Firmamız bu konudaki sorumluluğunu acil duşlar ile birlikte matbu olarak sizlere ulaştırmaktadır.
Ancak kaybolma veya aşınma gibi durumlar söz konusu olduğunda en kısa zamanda kullanıcının
bu tür dökümanlara ulaşabilmesini sağlamak amacı ile tasarladığımız bu sayfadan ihtiyacınız olan
tüm dökümanlara en güncel hali ile ulaşabilirsiniz.

Montaj :                  Acil duşlar için önemli hususlardan biriside montaj dır.
                              Standartlar gereği de montaj sırasında mutlaka uyulması gereken bazı kurallar vardır.
              
Göz Duşları İçin :    Su tesisatlı göz yıkama ünitesinde çıkış nozulu sabit bir posizyonda , kullanıcının
                               ayakta durduğu yerden  1 000 ± 200 mm yükseklikte ve en az duvardan ya da en yakın
                               engelden 150 mm uzakta olacak şekilde monte edilmelidir.

Vücut Duşları İçin :  Duş başlığının en alt kenarı kullanıcının ayakta durduğu seviyeden 2 200 ±100 mm
                               üzerinde olacak şekilde monte edilmelidir. Duş başlığının merkezi ile  en yakın
                               engel arasındaki minimum boşluk (duvar, dikey tedarik tüpleri,v.s) yarıçapı minimum
                               400 mm  olacak bir daire kadar olmalıdır.
 
Montaj Talimatları ( Kurulum Şemaları ) 
Aşağıda linkleri verilen duş çeşitlerini tıklayarak Montaj talimatlarına ( kurulum şemaları ) ulaşabilirsiniz.

 

Göz Duşları

  

Vücut Duşları

     

      Kombine Cihazlar
   ( Göz Vücut Duşları )

 

Don Korumalı Duşlar

Özel Sistemler

 

Duvar Tipi

  1,   2,   3 sayfa

Göz Duşu

Göz Duşu

Masa Tipi

 

Dekontaminasyon Ünitesi

Vücut Duşu Vücut Duşu

Boy Tipi

Kombine Cihazlar Kombine Cihazlar


 

KULLANIM KLAVUZU